Naturalny mikrobiokomposter

dla skutecznego procesu dekompozycji resztek roślinnych w efektywnym bakterialno-enzymatycznymprocesie –
uzyskanie cennej biomasy

Efektywne kompostowanie

BioPuls Compost to naturalny mikrobiokomposter –
ułatwia efektywne kompostowanie różnorodnych resztek
organicznych z domu i ogrodu, i przekształca odpady w cenny
organiczny nawóz dla roślin

Pobudzanie

pobudzanie wzrostu mikroflory glebowej

Stymulacja

stymulacja powstawania naturalnej próchnicy

Uzyskiwanie cennej biomasy

dla wzbogacania gleby i nawożenia kwiatów, owoców i warzyw

Zagospodarowanie resztek roślinnych

trawa, liscie, łodygi, resztki owocowe i warzywne itp.

Błyskawiczne działanie

Gotowy kompost powstanie już po 5-7 tygodniach

Wskazówki dla dobrego kompostowania:

1. Kompostowane materiały układać warstwami grubości ok. 20 cm.

2. Każdą warstwę polewać roztworem BioPuls Compost w ilości 100 ml na 1 litr wody na 1 m² powierzchni pryzmy i wymieszać.

3. Należy dbać o nawilgocenie (nie zmoczenie) i odpowiednie napowietrzenie pryzmy  (przegrabienie, przemieszanie po 1 tygodniu od aplikacji i później co 2 tygodnie).

4. Przy kompostowaniu trawy dbać by warstwy nie przekraczały 15 cm przedzielone np. warstwą łodyg lub rozdrobnionych gałęzi, co zapobiegnie zbijaniu
i gniciu.

5. Materiały z dużą zawartością węgla (łodygi, liście, słoma, papier, trociny...) kompostują się wolno, a te z wysoką zawartością azotu (trawa, pomiot itp.) szybciej. Praktyczny stosunek trawa:liście to 3:1.

6. Nie kompostować resztek pochodzenia zwierzęcego (kości, tłuszcze, mięso), skórek cytrusów, kolorowych druków na papierze i tektury.

7. Gotowy kompost powstanie już po 5-7 tygodniach (w normalnych warunkach pogodowych).

BioPuls Compost to:

  • kontrolowany rozkład materii organicznej i produkcja dobrej jakości kompostu
  • unikalna formulacja pożytecznych mikroorganizmów
  • efektywny bakteryjno-enzymatyczny proces kompostowania
  • uzyskanie cennej biomasy dla wzbogacania gleby i nawożenia kwiatów, owoców i warzyw
  • pobudzanie wzrostu mikroflory glebowej
  • stymulacja powstawania naturalnej próchnicy
  • bogate źródło cennych makro i mikroelementów
  • zagospodarowanie resztek roślinnych: trawa, liscie, łodygi, resztki owocowe i warzywne itp.
  • redukcja różnic jakościowych składników kompostowanej mieszanki
  • szybszy proces kompostowania

Dawkowanie BioPuls Compost:

100 ml w 1 L wody / 1m² pryzmy kompostowej

Produkt bez GMO

Opakowania: butelka 1L, kanister 5L

trzymając rękę na BioPulsie