Innowacyjny preparat mikrobiologiczny

mikrobiocatering dla pełnego wykorzystania potencjału produkcyjnego roślin - naturalne nawożenie wspomagane chelatami mikroelementów – wyższy plon w zgodzie ze środowiskiem

Stymulacja

wzrostu wegetatywnego i generatywnego roślin
oraz wielkości i jakości plonowania

Odżywianie

dzięki zawartym aminokwasom, witaminom, enzymom, makroelementom i organicznym formom mikroelementów w schelatowanej formie

Ochrona

roślin przed stresem spowodowanym atakiem patogenów i chorób

Specjalne przeznaczenie

Bioremediacja gleb uprawnych i zdegradowanych – stymulacja mikroflory gleby oraz  immobilizacja chemicznych i biologicznych toksyn

Zastosowanie

polowe i szklarniowe uprawy roślin warzywnych,
sadowniczych i rolniczych, produkcja szkółkarska,
wszystkie rodzaje gleb, grunty orne i trwałe użytki zielone

Bioinnowacja w praktyce

W ostatnich latach obserwujemy intensywny rozwój rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego, którego celem jest produkcja plonów wysokiej jakości oraz zdrowej żywności, przy zachowaniu równowagi biologicznej ekosystemów.
Potrzebujemy udoskonalenia zarówno ekologicznych produktów, jak i nowych innowacyjnych technologii produkcji roślin uprawnych.  Celem ograniczenia stosowania chemicznych środków produkcji poszukujemy nowych rozwiązań, które poprawiają wzrost i plonowanie roślin, alternatywnie dla standardowego nawożenia mineralnego. Procesowi temu sprzyja optymalizacja kosztów produkcji oraz ograniczenia w pozostałościach substancji chemicznych w tkankach produktów roślinnych.
Na szczęście rozwój biotechnologii pozwala dziś nowoczesnym producentom na zastosowanie szeregu bioproduktów dla poprawy jakości  plonów oraz  ochrony środowiska i zdrowia człowieka.

Bogaty funkcjonalny
skład:

 • witaminy z grupy B,
 • doskonały profil aminokwasowy
 • substancje bioaktywne i naturalne antybiotyki

Mikromineralne składniki odżywcze:

 • bogaty funkcjonalny skład:
 • witaminy z grupy B,
 • doskonały profil aminokwasowy
 • substancje bioaktywne i naturalne antybiotyki

CYNK - zwiększa efektywność pobierania azotu z gleby, niezbędny w procesach enzymatycznych i syntezie białek, poprawia odporność na suszę i choroby

MIEDŹ - kontroluje metabolizm azotu, gwarantuje wzrost plonu ziarna i zawartość białka, stymuluje rozwój systemu korzeniowego

BOR - reguluje proces powstawania DNA i syntezę białka, kontroluje dystrybucję wapnia i węglowodanów w roślinie

MANGAN - poprawia pobieranie fosforu, zwiększa zdrowotność roślin

ŻELAZO - zwiększa odporność na choroby, poprawia zdolność przezimowania

Korzyści stosowania

 • wysoce skuteczny w stymulacji wzrostu i plonowania
 • ułatwia wzrost systemu korzeniowego roślin
 • poprawia stan zdrowotny roślin, wzmacnia odporność na choroby i stresy abiotyczne
 • optymalizuje bilans energetyczny roślin szczególnie w ważnych fazach rozwojowych lub/i sytuacjach stresowych
 • zwiększa zdolność przechowalniczą owoców i warzyw
 • uaktywnia życie mikrobiologiczne gleby
 • zwiększa biodostępność i przyswajalność makro i mikroelementów
 • dobrze rozpuszczalny w wodzie, wydajny i efektywny w dokarmianiu roślin
 • ekonomiczny: możliwość redukcji tradycyjnego nawożenia NPK o 20-30%
 • stosowany samodzielnie lub w kombinacji z innymi nawozami
 • wpływa na poprawę jakości gleb, ochronę środowiska i zdrowia człowieka

Dawkowanie:

Zboża: jesień – jednokrotne opryskiwanie: 2-4% wodny roztwór
(5-10 l Biopuls w 250 l wody na 1 ha);
wiosna: od wschodów do strzelania w zdzbło – jeden oprysk 2%
(5 l na 1 ha); do początku kłoszenia: 1 oprysk 2% (5 l na 1 ha).

Sady:  po kwitnieniu :
1 oprysk 1% / 500 l wody (5 l Biopuls na 1 ha); na zielone owoce i przed zbiorem: 1 oprysk 1% roztwór (5l Biopuls w 500l wody na 1 ha)

Warzywa:
3 opryski w w sezonie wegetacji: 2-4% roztwór (5-10l Biopuls w 250l wody na 1ha)

Przygotowanie podłoży: 1 l Biopuls na 1 m³ podłoża rozcieńczone w wodzie.

Opakowania: kanistry 5L, 10 L, 20 L,

MicroLife © 2016

trzymając rękę na BioPulsie