Innowacyjny mikrobiowitalizator

dla efektywnej biodegradacji materii organicznej, inhibicji procesów gnilnych i ochrony przed chorobami grzybowymi – mikrobiologia na ściernisku

Biotransformacja

Współczesne osiągnięcia biotechnologii pozwalają nam stworzyć nową jakość z marnotrawionych substratów, traktowanych dotąd jako surowiec odpadowy - resztek pożniwnych.

„Czarne złoto”

Nasz biopreparat efektywnie wzbogaca matrycę glebową o związane w resztkach pożniwnych  oraz umożliwia przeprowadzenie kontrolowanej, wydajnej biotransformacji do próchnicy zwanej, nie bez powodu, „czarnym złotem”.

Zapomniane bogactwo natury

Na świecie powstają  megatony suchej masy resztek pożniwnych rocznie. Średnie wartości substancji mineralnych w nich zawartych sięgają 120 kg N, 12 kg P, 18 kg K, 10 kg Mg i 36 kg Ca na hektar. Dzięki biopreparatowi BioPuls Harvest mamy możliwość wtórnego wykorzystania ogromnego zasobu minerałów.

Przywracanie

i zachowanie równowagi przyrodniczej agrocenozy

Ochrona

roślin przed stresem spowodowanym atakiem patogenów i chorób

Odżywianie

dzięki zawartym aminokwasom, witaminom, enzymom, makroelementom i organicznym formom mikroelementów

Marnotrastwo resztek pożniwnych

Agrobiznes wymaga profesjonalizmu. Zarówno początek jak i koniec okresu wegetacyjnego jest czasem, w którym podejmujemy decyzje kluczowe dla opłacalności i konkurencyjności  produkcji. U podstaw ekonomii leży maksymalizacja zysków na drodze pełnego wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów agrokultury. Współczesne osiągnięcia biotechnologii pozwalają nam stworzyć nową jakość z marnotrawionych substratów, traktowanych dotąd jako surowiec odpadowy - resztek pożniwnych.
Realizując oczekiwania rynku oferujemy technologię umożliwiającą kompleksową i efektywną mineralizację pozostałości po zbiorach ( takich jak słoma, liście, strąki, plewy oraz korzenie). Stosowanie tego rozwiązania bezpośrednio w oprysku na ściernisko przynosi szereg korzyści potwierdzonych rzetelnymi badaniami laboratoryjnymi oraz polowymi prowadzonymi przy udziale instytucji naukowo-badawczych w kraju i za granicą.  Nasz biopreparat efektywnie wzbogaca matrycę glebową o związane w resztkach pożniwnych cenne mikro i makroelementy oraz umożliwia przeprowadzenie kontrolowanej, wydajnej biotransformacji do próchnicy zwanej, nie bez powodu, „czarnym złotem”.
Kompleksowa poprawa warunków agronomicznych oraz dodatkowe właściwości antyfungistyczne oraz stymulujące wzrost roślin uprawnych gwarantują wymierne korzyści, mnożąc tym samym zyski osiągane w okresie sezonu wegetacyjnego.

W skład BioPuls Harvest wchodzą

Bacillus subtilis (wyselekcjonowane i zastrzeżone szczepy): izolowane pod kątem wytwarzania enzymów kluczowych w tlenowej biodegradacji tkanek roślinnych. Ich zdolność do sporulacji – formowania postaci przetrwalnikującej, zapewnia wysoką odporność na niesprzyjające warunki środowiskowe. Ponadto wykazują one właściwości antagonistyczne w stosunku do patogenów roślinnych na drodze syntezy metabolitów o charakterze grzybobójczym. Prócz tego stwierdza się dodatkowe działanie stymulujące wzrost roślin
uprawnych.

Streptomyces sp.:  (wyselekcjonowane i zastrzeżone szczepy): wytwarzają zewnątrzkomórkowo ważne
enzymy z grupy hydrolaz: pektynolityczne, celulozolityczne i proteolityczne, są niezwykle odporne z uwagi na zdolność do formowania egzospor. Wytwarzają substancję auksyno- i giberelino- podobne, co stymuluje wzrost roślin oraz działa ochronnie przed infekcją grzybami z rodzaju Fusarium.

Yarrowia lipolytica: unikatowe drożdże stanowiące rezerwuar cennych makroelementów i organicznych form mikroelementów oraz pierwiastków śladowych (selen, chrom, żelazo, mangan, cynk, jod, miedź). Ich metabolity (kwasy organiczne, enzymy hydrolityczne, lipolityczne, oksydoreduktazy) warunkują korzystny wpływ na autochtoniczną mikroflorę gleby a także procesy kiełkowania i wzrostu roślin uprawnych. Wykazują dużą przeżywalność w środowisku glebowym oraz wysoką stabilność genetyczną i fenotypową. Zwiększają odporność roślin wobec chorób pochodzenia grzybowego.

havest_drozdze

Zastosowanie:

polowe uprawy roślin warzywnych i rolniczych, wszystkie rodzaje gleb, grunty orne i nieużytki

Specjalne przeznaczenie:

Bioremediacja gleb uprawnych i zdegradowanych

Bogaty funkcjonalny skład:

 • witaminy z grupy
 • aminokwasy
 • minerały
 • enzymy
 • biologicznie cenne białko i inne

Korzyści stosowania:

 • wysoce skuteczny w enzymatycznym rozkładzie materii organicznej 
 • uaktywnia życie mikrobiologiczne gleby
 • powiększa wodną pojemność gleby
 • zwiększa dostępność makro i mikroelementów
 • zwiększa odporność na infekcje patogenów grzybowych
 • stosowany samodzielnie lub w kombinacji z nawozami podnosi witalność roślin i plonowanie
 • wpływa na poprawę jakości gleb, ochronę środowiska i zdrowia człowieka

Dawkowanie:

resztki pożniwne – jednokrotne opryskiwanie:
wodny roztwór (20l-40l BioPuls Harvest w 250-300 litrów wody na 1 ha);
nieużytki i grunty zdegradowane:
40l BioPuls Harvest na 1ha

Opakowania: kanistry 10 L , 20 L ,paletopojemnik 1000 L

MicroLife © 2016

trzymając rękę na BioPulsie