Co nam daje Biopuls?

Badania w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Bakterie rizosferowe i grzyby mikoryzowe są naturalnymi komponentami biosfery gleby, stymulującymi wzrost i plonowanie roślin uprawnych. W Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach powstał pierwszy w Polsce bank symbiotycznych grzybów mikoryzowych (w tym drożdży) oraz pożytecznych bakterii (m.in. promieniowców) wyizolowanych z rizosfery roślin, rosnących w warunkach glebowo-klimatycznych Polski.


Badania wykazały dużą skuteczność pożytecznych mikroorganizmów w stymulacji wzrostu wegetatywnego i plonowania roślin, we wspomaganiu pobierania związków mineralnych i wody przez rośliny, zwiększających odporność roślin na stresy środowiskowe m.in. o działaniu antagonistycznym w stosunku do patogenów glebowych (tzw. biopestycydy) a do tego niektóre szczepy bakterii mają działanie ochronne przeciwko patogenom. Identyfikacja i charakterystyka pożytecznych mikroorganizmów umożliwiła poznanie różnorodności biologicznej i skuteczności działania tych symbiontów. Firma Microlife opracowała więc preparaty BioPuls wzbogacone mikrobiologicznie dla praktyki ogrodniczej. Są to produkty oparte głównie na drożdżach Yarrowia lipolytica.


Poniższe doświadczenia wykonano w latach 2013-2014 w Instytucie Ogrodnictwa InHort w Skierniewicach.

pomidorki

1. Wpływ preparatów drożdżowych BioPuls na wzrost i plonowanie roślin pomidora

Uzyskane wyniki badań z przeprowadzonego doświadczenia nad wpływem preparatów drożdżowych BioPuls na wzrost i plonowanie pomidora wskazały jego pozytywny wpływ na produkcję rozsady oraz następnie na prawidłowy wzrost wegetatywny, rozwój i plonowanie roślin w uprawie szklarniowej. Preparat BioPuls zastosowany w pierwszej fazie wzrostu pomidora wyraźnie wpłynął stymulująco na wysokość roślin przy zastosowaniu ograniczonego nawożenia NPK – tylko 30%. Kontrolę stanowiły rośliny nawożone 100% dawką NPK (Wykres 1).

wykres1

Wykres 1.

Wszystkie rośliny pomidora w momencie sadzenia miały wyrównaną wysokość - ok. 14 cm. Pierwsze traktowanie preparatem drożdżowym BioPuls, zastosowanym w dniu posadzenia, pozytywnie wpłynęło na młode rośliny i zwiększyło przyrost roślin o 80% po 15 dniach wzrostu (Wykres 2).

wykres2

Wykres 2.

Średna dzienna dynamika wzrostu roślin pokazuje korzystne działanie preparatu BioPuls na młode rośliny (Wykres 3).

wykres3

Wykres 3.

Po miesiącu wzrostu rośliny traktowane preparatem BioPuls były wyższe od roślin kontrolnych (Wykresy 4-5).

wykres4

Wykres 4.

wykres5

Analizując średnią dynamikę dziennego wzrostu roślin pomidora po 30 dniach można stwierdzić że jest ona więsza u roślin traktowanych preparatem BioPuls (Wykres 6).
Wykres

wykres6

Po dwóch miesiącach wzrostu rośliny traktowane preparatem BioPuls nadal były wyższe od roślin kontrolnych mimo zredukowanego nawożenie NPK aż o 70% (Wykres 7).

wykres7

Wykres 7.

Podsumowanie


Przeprowadzone doświadczenia jasno pokazują przydatność i pozytywne działanie produktów drożdżowych. Zastosowanie preparatu BioPuls może pomóc uzyskać lepsze plony i szybszy wzrost roślin pomidora we wczesnej i późniejszej fazie rozwoju.

ogorki

2. Wpływ preparatów drożdżowych BioPuls na wzrost i plonowanie roślin ogórka


Uzyskane wyniki badań z przeprowadzonego doświadczenia nad wpływem preparatu drożdżowego BioPuls na wzrost i plonowanie ogórka również wykazały jego pozytywny wpływ na produkcję rozsady oraz na prawidłowy wzrost wegetatywny, rozwój i plonowanie w uprawie szklarniowej.
Po dwóch tygodniach wzrostu zaobserwowano istotne różnice pomiędzy wysokością roślin ogórka traktowanych preparatem BioPuls a roślinami kontrolnymi. Kontrolę stanowiły rośliny nawożone 100% dawką NPK. Wysokość roślin kontrolnych (100% NPK) była istotnie mniejsza niż roślin potraktowanych preparatem BioPuls (+ 30% NPK)

(Wykres 1).

wykres8

Wykres 1.

W trakcie dwóch pierwszych tygodni wzrostu rośliny opryskane preparatem BioPuls + 30% NPK miały istotnie większą średnią dynamikę dziennego wzrostu, niż rośliny nawożone 100% NPK. Preparat BioPuls w istotny sposób stymulował wzrost roślin ogórka.

wykres9

Wykres 2.

W początkowej fazie wzrostu roślin ogórka badano wpływ preparatu drożdżowego BioPuls na szerokość liści (Wykresy 3-4). Wyniki badań wskazują na istotne zwiększenie pola powierzchni liści ogórka pod wpływem BioPuls + 30% NPK, w porównaniu do kontroli nawożonej 100% NPK. Większe pole powierzchni liści istotnie wpłynęło na większą aktywność fotosyntetyczną w roślinach, a potwierdzone to zostało dynamiką wzrostu w początkowej fazie wzrostu i rozwoju badanych roślin. Rośliny we wczesnej fazie wzrostu pozytywnie zareagowały na zastosowany preparat drożdżowy BioPuls, który okazał się łatwo przyswajalny dla roślin i efektywny w stymulacji wzrostu wegetatywnego.

wykres10

Wykres 3.

wykres11

Wykres 4.

Po pierwszym miesiącu wzrostu rośliny ogórka potraktowane preparatem drożdżowym BioPuls + 30% NPK były istotnie wyższe, w porównaniu do roślin kontrolnych nawożonych 100% NPK (Wykres 5 i Fotografia 1).

wykres12Wykres 5.

idea-photo1

Fotografia 1. Wysokość roślin ogórka w pierwszym miesiącu wzrostu

Zastosowany preparat BioPuls w sposób istotny stymulował wzrost roślin ogórka we wczesnej fazie rozwoju (Wykresy 6-7). Rośliny kontrolne nawożone 100% NPK miały istotnie niższe dzienne przyrosty.

wykres14

Wykres 6.

wykres15

Wykres 7.

Różnice w wysokości roślin na korzyść preparatu drożdżowego BioPuls potwierdziły się również w świeżej masie roślin ogórka po miesiącu wzrostu. Uzyskane wyniki wykazały, iż rośliny ogórka nawożone zredukowanymi do 30% dawkami nawozów NPK i preparatem BioPuls miały istotnie większą masę (średnio o 30-35%), w porównaniu do roślin kontrolnych (100% NPK) (Wykres 8).

wykres16

Wykres 8.

Po miesiącu wzrostu rośliny traktowane preparatem BioPuls + 30% NPK miały o 21% większą liczbę owoców, w porównaniu do roślin kontrolnych (100% NPK) (Wykres 9).

wykres17

Wykres 9.

Analizując cały badany okres wzrostu roślin ogórka wyraźnie widać większą masę roślin, które opryskiwano preparatem drożdżowym BioPuls + 30% NPK, w porównaniu do kontroli 100% NPK. Rośliny traktowane BioPuls miały średnio o 28% większą masę w porównaniu do roślin kontrolnych (Wykres 10).

wykres18

Wykres 10.

Analizując cały badany okres wzrostu roślin ogórka wyraźnie widać również iż średnia wysokość roślin ogórka traktowanych preparatem BioPuls + 30% NPK jest istotnie wyższa niż roślin kontrolnych 100% NPK (Wykres 11).

wykres19

Wykres 11.

Na podstawie liczby owoców i ich masy oszacowano plon handlowy. Najniższym plonem handlowym charakteryzowały się rośliny kontrolne nawożone 100% NPK (Wykresy 12-13).

wykres20

Wykres 12.

wykres21

Wykres 13.

Podsumowanie

Przeprowadzone doświadczenie pokazuje przydatność i pozytywne działanie produktów drożdżowych BioPuls. Zastosowanie preparatów BioPuls może pomóc uzyskać lepsze plony i szybszy wzrost roślin ogórka we wczesnej i późniejszej fazie rozwoju.
W uprawie ogórka jak i pomidora możliwa jest redukcja nawożenia mineralnego NPK o 20-30% w połączeniu z dolistną lub doglebową aplikacją produktu BioPuls, w celu stymulacji wzrostu wegetatywnego i plonowania roślin.

truskawki

3. Wpływ preparatów drożdżowych BioPuls na wzrost i plonowanie roślin truskawki.

Uzyskane wyniki badań z przeprowadzonego doświadczenia nad wpływem preparatu BioPuls na wzrost wegetatywny sadzonki truskawki odmiany ‘Elkat’ wskazują na pozytywny wpływ preparatów drożdżowych i następczego korzystnego wpływu aplikacji tych produktów na prawidłowy wzrost i rozwój roślin truskawki w uprawie szklarniowej.    

Rośliny opryskiwane preparatem BioPuls + 30% NPK miały większą o 100% liczbę liści, w porównaniu do roślin kontrolnych. Kontrolę stanowiły rośliny truskawki nawożone 100% dawką NPK
(Wykres 1).

truskawka-ostateczna-wersja

Wykres 1.

Preparaty drożdżowe BioPuls + 30% NPK wpłynęły na zwiększenie o ponad 100% świeżej masy liści, w porównaniu do kontroli (100 % NPK) (Wykres 2).

truskawka-ostateczna-wersja2

Wykres 2.

Preparaty drożdżowe BioPuls + 30% NPK wpłynęły również na istotne zwiększenie pola powierzchni liści, w porównaniu do kontroli (100% NPK) (Wykres 3).

truskawka-ostateczna-wersja3

Wykres 3.

Rośliny kontrolne (100% NPK) miały znacznie mniejszą świeżą masę systemu korzeniowego niż rośliny truskawki traktowane preparatem BioPuls + 30% NPK (Wykres 4).
Preparaty drożdżowe stymulowały wzrost korzeni i pędów roślin truskawki, w porównaniu do kontroli NPK (Fotografia 2).

truskawka-ostateczna-wersja4

Wykres 4.

truskawka-ostateczna-wersjafot2_1

Fotografia 2. Wygląd roślin truskawki traktowanych preparatem BioPuls +30% NPK, w porównaniu do roślin kontrolnych nawożonych 100% NPK. 

Preparaty drożdżowe BioPuls + 30% NPK wpłynęły również na istotne zwiększenie pola powierzchni korzeni, w porównaniu do kontroli (100% NPK) (Wykres 5).

truskawka-ostateczna-wersja5

Wykres 5.

Rośliny kontrolne (100% NPK) miały mniejszą objętość systemu korzeniowego od roślin truskawki traktowanych preparatami drożdżowymi BioPuls + 30% NPK (Wykres 6). 

truskawka-ostateczna-wersja6

Wykres 6.

Preparat BioPuls + 30% NPK wpłynął korzystnie na zwiększenie długości korzeni roślin truskawki. Korzenie roślin kontrolnych (100% NPK) były krótsze (Wykres 7).

truskawka-ostateczna-wersja7

Wykres 7.

Określono intensywność kwitnienia badanych roślin po aplikacji produktów drożdży. Ze względu  na utrudnione zapylenie kwiatów w szklarni jak i okres jesienno-zimowy kwiatostany zostały ścięte i policzone, aby w pełni ocenić wpływ aplikacji preparatu BioPuls na wzrost wegetatywny roślin. W porównaniu do kontroli (100% NPK), dolistna aplikacja BioPuls + 30% NPK wpłynęła na zwiększenie świeżej masy i liczby kwiatostanów na roślinę (Wykresy 8-9). 

truskawka-ostateczna-wersja8

Wykres 8.

truskawka-ostateczna-wersja9

Wykres 9.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań zdecydowanie można potwierdzić pozytywne działanie produktów drożdżowych BioPuls na wzrost wegetatywny oraz masę kwiatostanów truskawki w uprawie szklarniowej. Zastosowanie BioPuls może pomóc uzyskać lepsze plony i szybszy wzrost roślin truskawki we wczesnej i późniejszej fazie rozwoju.