Innowacyjny preparat mikrobiologiczny

innowacyjny preparat mikrobiologiczny opracowany na bazie polskich drożdży Yarrowia lipolytica,
sformułowany z udziałem specjalnie wyselekcjonowanych, pożytecznych, autochtonicznych, mikroorganizmów rodzimego pochodzenia. 

Stymulacja

wzrostu wegetatywnego i generatywnego roślin
oraz wielkości i jakości plonowania

Odżywianie

dzięki zawartym aminokwasom, witaminom, enzymom, makroelementom i organicznym formom mikroelementow w schelatowanej formie

Ochrona

roślin przed stresem spowodowanym
atakiem patogenów i chorób

Specjalne przeznaczenie

Bioremediacja gleb uprawnych i zdegradowanych – stymulacja mikroflory gleby oraz  immobilizacja chemicznych i biologicznych toksyn.

Zastosowanie

polowe i szklarniowe uprawy roślin warzywnych,
sadowniczych i rolniczych, produkcja szkółkarska,
wszystkie rodzaje gleb, grunty orne i trwałe użytki zielone.

Yarrowia lipolytica

to naturalnie występujące w szeregu roślin i produktów żywnościowych niepatogenne mikroorganizmy, posiadające status bezpieczeństwa GRAS.

Żyjąca gleba

Świadomość konsumentów, troska o ochronę środowiska i zapewnianie wysokiej jakości zdrowia człowieka, wymuszają na nas, producentach żywności, poszukiwanie nowych przyjaznych naturze a jednocześnie ekonomicznie efektywnych technik uprawy roślin. Eskalacja nawożenia mineralnego w połączeniu z nadmiernym stosowaniem chemicznych środków w uprawach jest, niestety, tragicznie skuteczne w degradacji matrycy glebowej wraz z jej cenną naturalną mikroflorą. Mądrzy i nowocześni producenci coraz częściej zwracają się w kierunku „starych dobrych” nawozów pochodzenia naturalnego, dzisiaj dodatkowo wzbogaconych o mikroorganizmy glebowe, dla poprawy żyzności i różnorodności biologicznej gleby oraz podniesienia odporności roślin na patogeny i szkodniki. Badania procesów zachodzących w rizosferze roślin doskonale już pokazują rolę naturalnych komponentów biosfery gleby (bakterii, grzybów, drożdży) w odżywianiu roślin, ich wzroście i plonowaniu. Rozwój wiedzy biotechnologicznej i metod molekularnych umożliwiają nam teraz skuteczna identyfikację najbardziej skutecznych gatunków i szczepów pożytecznych naszych mikro-sprzymierzeńców.

Bogaty funkcjonalny
skład

 • witaminy z grupy B
 • aminokwasy
 • organiczne formy minerałów,
 • enzymy
 • biologicznie cenne białko i inne

Składniki
preparatu

Drożdże Yarrowia lipolytica, metabolity drożdży, bakterie rizosferowe, promieniowce.
witaminy z grupy B,
doskonały profil aminokwasowy
substancje bioaktywne i naturalne antybiotyki

Yarrowia lipolytica:
unikatowe drożdże

 • rezerwuar cennych makroelementów i organicznych form mikroelementów oraz pierwiastków śladowych (selen, chrom, żelazo, mangan, cynk, jod, miedź).
 • metabolity ( kwasy organiczne, enzymy hydrolityczne, lipolityczne, oksydoreduktazy): korzystny wpływ na autochtoniczną mikroflorę gleby i procesy kiełkowania i wzrostu roślin uprawnych.
 • duża przeżywalność w środowisku glebowym oraz wysoką stabilność.
 • zwiększają odporność roślin wobec chorób pochodzenia grzybowego.

Charakterystyka
BioPuls Original

całkowicie organiczny i w 100% biodegradowalny bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin

original_charakterystyka

Korzyści stosowania

 • wysoce skuteczny w stymulacji wzrostu i plonowania
 • poprawia stan zdrowotny roślin
 • uaktywnia życie mikrobiologiczne gleby
 • zwiększa dostępność makro i mikroelementów
 • ułatwia wzrost systemu korzeniowego roślin
 • ekonomiczny: możliwość redukcji tradycyjnego nawożenia NPK o 20-30%
 • stosowany samodzielnie lub w kombinacji z innymi nawozami
 • korzystnie wpływa na jakość gleb, ochronę środowiska
  i zdrowie człowieka

Dawkowanie:

Zboża: jesień – jednokrotne opryskiwanie: 2-4% wodny roztwór
(5-10 l BioPuls w 250 l wody na 1 ha);
wiosna: od wschodów do strzelania w źdźbło – jeden oprysk 2%
(5 l na 1 ha); do początku kłoszenia: 1 oprysk 2% (5 l na 1 ha).

Sady:  po kwitnieniu:
1 oprysk 1% / 500 l wody (5 l Biopuls na 1 ha); na zielone owoce i przed zbiorem: 1 oprysk 1% roztwór (5l BioPuls w 500l wody na 1 ha)

Warzywa:
3 opryski w w sezonie wegetacji: 2-4% roztwór (5-10l BioPuls w 250l wody na 1ha)

Przygotowanie podłoży: 1 l Biopuls na 1 m³ podłoża rozcieńczone w wodzie.

Opakowania: kanistry 5L, 10 L, 20 L,